Encyclopedia medicala a familiei online dating sex dating in estacada oregon

Pentru mine, LIANA a fost, este i va fi mereu adev ratul Înger Protector f r de care nimic nu mai are sens. LIANA i cu mine vom fi de-a pururi al turi i pe p mânt i în ceruri, acum i în vecii vecilor ! Dup absolvirea liceului „Gheorghe Laz r“ din Bucure ti, am urmat Conservatorul de Muzic „Ciprian Porumbescu“, sec ia compozi ie, beneficiind de bursa de merit „George Enescu“. Crea ia personal este oglindit în cele peste 100 de lucr ri muzicale i studii, în aproape toate genurile de muzic , de la cel simfonic, vocal-simfonic, concertant, la oper , muzic coral , muzic de balet, domeniile de consacrare fiind cele de ampl respira ie i arcuire sonor - simfonic, oper , balet. A.); - Expert Na ional în domeniul muzicii, înregistrat în Registrul Na ional al Exper ilor; - Expert evaluator ARACIS; - Expert evaluator CNCSIS; - Posed num r de licen interna ional (drept de practic interna ional ) conferit de Statele Unite ale Americii i Republica Federal German , din anul 1980 i apoi reactualizat în 1993, începând cu anul 1971. (2000) „Personalitatea interna ional a anului 2001, 2007“, Marea Britanie „Cercet torul anului 2001“ , U. Suntem îns în fa a unei atitudini enigmatice,a a cum st bine unui artist,liber de a nu- i justifica op iunile.

Cu intersect ri lirice între spa ii sonore complementare, nici Studiul de nuan e cântat de pianistul Scott Tinney(SUA) nu ne-a scutit imagina ia de reflexe de antracit ale unei imagini a Lianei Alexandra.

Unda de flexibil privire spre un anume neoromantism, descoperit în Fantetia pentru violoncel i pian, a avut un alt caracter,chiar pornind de la conversa ia celor dou instrumente, într-o antant cordial a compozitoarei cu violoncelistul erban Nichifor.

Subiectul operei – crea ie fantasmagoric a Evului Mediu – a determinat folosirea unei scriitori str vezii,consonante,cu trimiteri c tre începuturile rostirii monodiei acompaniate.Înfruntând cu succes adversit ile inerente unei partituri moderne,soprana Georgeta Stoleriu ne-a încântat printr-o interpretare plin de pasiune i profesionalism, în compania duo-ului „Intermedia“(Liana Alexandra-pian i erban Nichifor-violoncel).

Îngem nare de sisteme sonore modal-atonale, Sonata pentru pian este împânzit de sonorit i aspre, disonante, ce o apropie de aria stilistic a expresionismului.

Pianista japonez Miwako Matsuki, posesarea unei tehnici performante,dar i a unei culturi muzicale apreciabile, a oferit o interpretare excelent , fiind conving toare chiar i în acea parantez modal , îmbibat de sonorit i folclorice, deschis în finalul lucr rii.

Programul s-a încheiat cu Concertul pentru saxofon i orchestr , pagin dedicat saxofonistului olandez Hans de Jong.Este aceasta, o muzic ce se arcuie te ferm în arhitecturi ce tind cu elegan spre des vâr ire, o muzic ce captiveaz prin formele sale sonore, prin expresivitatea melodiei i for a ritmic i care are menirea i marea calitate 12 a persisten ei, ca ecou sublimat, a eâind trainice adev ruri i frumuse i în memoria noastr afectiv …“; „…opera ei cultiv înalte valori morale i umane, profunde sentimente de demnitate na ional i iubirea gliei str mo e ti…“ PREMII I DISTINC II: Premiul Uniunii Compozitorilor i Muzicologilor din România (1975, 1979, 1980, 1982, 1984, 1987, 1988) Premiul Academiei Române (1980) Premiul „Gaudeamus“ (Olanda) (1979,1980) Premiul I „Carl Maria von Weber“(1979) Diploma „Who`s Who in the World“ (1982-1983) Premiul II – Mannheim-Gedock (1989) Premiul Beer-Sheva, Israel (1986) Pewmiul „Fanny-Mendelssohn“, Germania (1991) Premiul ISCM – Mexico (1993), „Femeia anului“ 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, (S. A.) „Femeia anului“ 1997, 1998 (Marea Britanie) Premiul ACMEOR, Bucuresti (1997) Premiul ACMEOR, Tel-Aviv (1998) „International Commendation of Success“ , U. Un drum ar fi cel al pieselor instrumentale,care ne 15 arat în Liana Alexnadra o personalitate dur i dramatic . Poate chiar impropriu limitez la noi renumele artistei, deoarece, de ani de zile, crea iile sale se aud în lume, sunt premiate i aplaudate.Refuzând comoditatea rememor rii unor lucr ri deja consacrate – parte a unui trecut componistic mai apropiat sau mai îndep rtat – programulconcertului a inclus opus-uri foarte recente.Toate fiind prime audi ii - române ti sau absolute – acestea erau poate cele mai în m sur în a ne edifica asupra evolu iei gândirii muzicale excelent redat de japoneza Miwako Matsuki. Liana Alexandra Moraru Numar de licen interna ional: 0.95.35 0.94.37 14 Liana Alexandra i nuan ele sunetului (portret în alb-negru).

Tags: , ,